Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
quit
[kwit]
|
tính từ
thoát được, thoát khỏi, rủ bỏ được, giũ sạch được
thoát hẳn không bị ai quấy rầy nữa, tống khứ được ai
thoát nợ, giũ sạch nợ nần
ngoại động từ quitted (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) quit
bỏ, rời, buông
bỏ ra buông ra
bỏ việc
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thôi, ngừng, nghỉ
thôi đừng làm việc ấy nữa!
nghỉ việc
rời đi, bỏ đi
nhận được giấy báo dọn nhà đi
(thơ ca) trả lại, đáp lại, báo đền lại; trả sạch, thanh toán hết
lấy oán trả ơn
chết là hết nợ
(từ cổ,nghĩa cổ) cư xử, xử sự
hãy xử sự như một con người
(từ cổ,nghĩa cổ) to quit onself on thanh toán hết, giũ sạch được, thoát khỏi được
Chuyên ngành Anh - Việt
quit
[kwit]
|
Kỹ thuật
thoát ra
Tin học
thoát, ra khỏi Thoát khỏi chương trình một cách đúng phương pháp, nên chọn các lựa cấu hình và các dữ liệu đều được cất giữ đúng cách. Lời khuyên: Đối với nhiều chương trình, việc tắt máy tính trong khi Quick vẫn còn trên màn hình là một việc làm không tốt. Không những có thể mất các chọn lựa cấu hình mà bạn cũng không được nhắc nhở để cất giữ lại các kết quả công việc của mình. Hơn nữa, có nhiều chương trình thành lập một số lượng lớn các tệp tin tạm thời sẽ không có cơ hội để xoá chúng, như vẫn thường làm mỗi khi bạn ra khỏi chương trình. Microsoft Windows thường xuyên kiểm tra từng bộ phận trong hệ thống của bạn. Không được kết thúc phiên làm việc với Windows bằng cách tắt máy tính, bạn có thể gây ra các trục trặc nghiêm trọng do mất các thông số cài đặt lưu trữ trong CMOS. Bạn hãy ấn các phím Alt + F 4 để quay về DOS trước khi tắt máy tính.
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
quit
|
quit
quit (v)
 • give up, stop, relinquish, refrain from, renounce, suspend
  antonym: take up
 • leave, resign, walk out, abandon, vacate, give notice, desert, give up
  antonym: stay
 • Từ thông dụng khác
   
  e [i:]
   
  dump ['dʌmp]
   
  portrait ['pɔ:treit]
   
  chemistry ['kemistri]
   
  compute [kəm'pju:t]
   
  meat [mi:t]