Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Thư viện tài liệu
 
Tiếng Anh chuyên ngành
 
Tài liệu mới
Tiếng Anh chuyên ngành
  • Professional English in Use – Finance(14/06/2011 15:34:49)

    Professional English in Use – Finance sẽ giúp các bạn có được vốn từ vựng cũng như kiến thức về lĩnh vực tài chính. Sách gồm những phần chính sau: Basic terms (Thuật ngữ cơ bản), Accounting (Kế toán), Banking (Nghiệp vụ ngân hàng), Corporate finance (Tài chính công ty), Economics and trade (Kinh tế và thương mại).