Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Nghe phát âm
 
Từ điển Anh - Việt
Hãy nhập vào một từ hoặc cụm từ sau đó bấm nút "Nghe" để nghe.