ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Website tratu.coviet.vn (sau đây gọi là Tratu) do Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt xây dựng và quản lý. Việc bạn đăng ký sử dụng dịch vụ của Tratu đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những điều khoản bên dưới. Những quy định, hướng dẫn trong website này nhằm giúp tạo một môi trường an toàn, công bằng và tiện ích cho các thành viên. Là thành viên của Tratu, bạn có trách nhiệm đọc và hiểu những chính sách của website cũng như những quy định và luật hiện hành về cung cấp nội dung số.

Quyền và nghĩa vụ của Tratu

Quyền và nghĩa vụ của người dùng

Các hành vi bị cấm đối với người sử dụng