Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Thư viện tài liệu
 
Kỹ năng
 
Nghe
Nói - Phát âm
Đọc
Viết
  • Essential Telephoning in English(16/06/2011 08:27:56)

    Cung cấp các kỹ năng nói chuyện điện thoại thông qua các tình huống cụ thể như: gọi điện thoại, trả lời điện thoại, kết thúc cuộc gọi cũng như cách nối máy cho người khác…

  • Telephoning in English 2(16/06/2011 08:24:30)

    Telephoning in English 2 gồm những tình huống giao tiếp qua điện thoại dễ hiểu kèm theo phần luyện nghe, phần học cách dùng các mẫu câu đặc biệt (Language study), học cách phát âm và cũng như sắm vai theo tình huống nhằm giúp các bạn nâng cao kỹ năng giao tiếp qua điện thoại.