Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
you
[ju:]
|
đại từ
anh, chị, ông, bà, ngài, ngươi, mày; các anh, các chị, các ông, các bà, các ngài, các người, chúng mày
tất cả các anh đều biết rằng...
hắn ta nói về anh
nếu tôi là anh
anh kia, tên anh là gì?
ai, người ta
ai biết đâu được