Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
your
[jɔ:]
|
tính từ sở hữu
của anh, của chị, của ngài, của mày; của các anh, của các chị, của các ngài, của chúng mày
đưa tay anh cho tôi xem
đây có phải là quyển sách của anh không?