Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
probable
['prɔbəbl]
|
tính từ
có thể xảy ra hoặc có thể là như thế; chắc hẳn
một kết quả có thể có
một người có nhiều khả năng thắng
tối nay có thể mưa nhưng không chắc chắn
rất có thể nó sẽ đến trước khi trời tối
danh từ
( probable for something ) người hoặc cái rất có thể được chọn
anh ta là người có khả năng được chọn vào đội tuyển quốc gia
cuốn sách này rất có khả năng đoạt giải
Chuyên ngành Anh - Việt
probable
['prɔbəbl]
|
Kỹ thuật
có lẽ, có thể
Toán học
có thể xảy ra
Vật lý
có thể xảy ra
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
probable
|
probable
probable (adj)
likely, credible, possible, feasible, plausible, apparent
antonym: unlikely

Từ thông dụng khác
 
e [i:]
 
dump ['dʌmp]
 
portrait ['pɔ:treit]
 
chemistry ['kemistri]
 
compute [kəm'pju:t]
 
meat [mi:t]