Thành viên: thanxuixeo (Ngày đăng: 22/10/2011 10:40:23 - Cập nhật cuối: 22/10/2011 10:49:12)
Mã bài thi: A080040 Điểm số: 59   Xếp hạng: 19
Nhận xét của giám khảo:
Trước hết, xin ghi nhận sự nhiệt tình tham gia của Txx, bạn đã cố cho ra một tác phẩm dịch nhưng vẫn còn "phụ thuộc vào máy dịch" nhiều quá, đếm không hết lỗi sai của Txx luôn đó! Txx tham khảo phần đáp án để rút kinh nghiệm. Hãy luôn là thành viên nhiệt tình và đồng hành với Vietgle nhé Txx. Chắc chắn em sẽ tiến xa hơn nữa đó! Cám ơn em. Chúc em luôn vui!
Đề thi: Dịch đoạn văn
Tựa đề: 9 WORDS WOMEN USE
Nội dung:
9 WORDS WOMEN USE

Women are often misunderstood by men. That’s why men should know the words used by women to warn them about arguments they can avoid if they remember the terminologies. Here are the top 9 words women often use to hide their feelings:Hình minh hoạ


1. Fine: This is the word women use to end an argument when they are right and you need to shut up.

2.
Five Minutes: If she is getting dressed, this means a half an hour. Five minutes is only five minutes if you have just been given five more minutes to watch the game before helping around the house.


3.
Nothing: This is the calm before the storm. This means “something”, and you should be on your toes. Arguments that begin with nothing usually end in “fine”.


4. Go Ahead
: This is a dare, not permission. Don't do it!


5.
Loud Sigh: This is not actually a word, but a non-verbal statement often misunderstood mostly by men. A loud sigh means she thinks you are an idiot and wonders why she is standing here, wasting her time arguing with you about “nothing”.


6.
That's Okay!: This is another dangerous statement women use. That's okay means she will think long and hard before deciding how and when you will pay for your mistake.


7.
Thanks: A woman is thanking you, do not question, or faint. Just say “you're welcome”.


8. Whatever
: This is a woman's way of saying "F-YOU!"


9.
Don't worry about it, I got it: Another dangerous statement, meaning this is something a woman has told a man to do several times, but is now doing it herself. This will result in a man asking, "What's wrong?" For the woman's response refer to 3.
==================================
Mời các bạn xem thêm đoạn phim minh hoạ vui để hiểu rõ hơn bài viết này
:

* Hình ảnh và video clip chỉ dùng để minh hoạ, không cần dịch
Bài làm
Tựa đề: 9 TỪ MÀ NGƯỜI PHỤ NỮ DÙNG
Nội dung:
9 TỪ MÀ NGƯỜI PHỤ NỮ DÙNG

    Phụ nữ thường bị hiểu lầm do những người nam giới. Đó là lý do tại sao phái nam cần biết những từ mình nói ra bởi phụ nữ cảnh báo chúng về các lý luận họ có thể tránh được nếu họ biết dùng từ. Dưới đây là 9 từ mà ngườI phụ nữ thường dùng để che giấu cảm xúc của mình:

1. Tiền phạt: Đây là từ mà người phụ nữ sử dụng để kềt thúc một trận tranh cãi khi họ đúng và bạn cần im lặng tuyệt đối.

2.Năm phút: Nếu cô ấy đang mặc quần áo, điều này có nghĩa là một nửa của giờ. Năm phút là chỉ năm phút nếu bạn được thêm năm phút nữa để xem các trò chơi trước khi giúp đỡ ở xung quanh nhà.

3. Không có gì: Đây là cảm xúc bình tĩnh trước khi nổi cơn giận. Điều này có nghĩa là " cái gì đó ", và bạn sẽ có trên ngón chân của bạn. Lý luận rằng bắt đầu với không có gì thường kết thúc trong " tiền phạt ".

4. Tiến lên: Đây là một sự dám làm, không cho phép. Đừng làm điều đó!

5. Thở dài lớn: Đây thực sự không phải là một từ, nhưng lời tuyên bố không lời thường hiểu lầm chủ yếu do nam giới. Tiếng thở dài lớn có nghĩa là cô ấy nghĩ bạn là một đứa ngốc và tự hỏi tại sao cô ấy đang đứng ở đây, lãng phí thì giờ tranh luận với bạn về " không có gì ".

6. Thế cũng được: Đây là lời tuyên bố sử dụng phụ nữ nguy hiểm. Thế cũng được có nghĩa là cố ấy sẽ suy nghĩ lâu và nhiều trước khi quyết định như thế nào và khi bạn sẽ phải trả giá cho sai lầm của bạn.

7. Cảm ơn: Một người phụ nữ cảm ơn bạn, không hỏi, hoặc ngất xỉu. Chỉ cần nói " bạn được hoan nghênh ".

8. Bất cứ điều gì: " F - Bạn " Đây là cách nói của người phụ nữ.

9. Đừng lo lắng chuyện đó, tôi đã nhận nó: Lời tuyên bố nguy hiểm, có nghĩa là đây là đây cái gì đó mà người phụ nữ đã nói với một người nam giới để làm nhiều lần, nhưng bây giờ là làm việc đó với chính bản thân mình. Điều này sẽ dẫn đến một người nam giới hỏi, " Có chuyện gì vậy ? " Đối với phản ứng của người phụ nữ nói về 3.

 

Đăng bởi: thanxuixeo