Thành viên: fristlove2010 (Ngày đăng: 21/10/2011 16:35:37)
Mã bài thi: A080020 Điểm số: 0   Xếp hạng: 20
Nhận xét của giám khảo:
bị loại vì bài thi không hoàn chỉnh
Đề thi: Dịch đoạn văn
Tựa đề: 9 WORDS WOMEN USE
Nội dung:
9 WORDS WOMEN USE

Women are often misunderstood by men. That’s why men should know the words used by women to warn them about arguments they can avoid if they remember the terminologies. Here are the top 9 words women often use to hide their feelings:Hình minh hoạ


1. Fine: This is the word women use to end an argument when they are right and you need to shut up.

2.
Five Minutes: If she is getting dressed, this means a half an hour. Five minutes is only five minutes if you have just been given five more minutes to watch the game before helping around the house.


3.
Nothing: This is the calm before the storm. This means “something”, and you should be on your toes. Arguments that begin with nothing usually end in “fine”.


4. Go Ahead
: This is a dare, not permission. Don't do it!


5.
Loud Sigh: This is not actually a word, but a non-verbal statement often misunderstood mostly by men. A loud sigh means she thinks you are an idiot and wonders why she is standing here, wasting her time arguing with you about “nothing”.


6.
That's Okay!: This is another dangerous statement women use. That's okay means she will think long and hard before deciding how and when you will pay for your mistake.


7.
Thanks: A woman is thanking you, do not question, or faint. Just say “you're welcome”.


8. Whatever
: This is a woman's way of saying "F-YOU!"


9.
Don't worry about it, I got it: Another dangerous statement, meaning this is something a woman has told a man to do several times, but is now doing it herself. This will result in a man asking, "What's wrong?" For the woman's response refer to 3.
==================================
Mời các bạn xem thêm đoạn phim minh hoạ vui để hiểu rõ hơn bài viết này
:

* Hình ảnh và video clip chỉ dùng để minh hoạ, không cần dịch
Bài làm
Tựa đề: 9 từ thường dùng của phụ nữ
Nội dung:

9 từ thường dùng của phụ nữ

 

Phụ nữ thường bị người đàn ông hiểu sai.  Vì thế người đàn ông nên biết những từ ngữ người phụ nữ thường dùng về việc trách móc khi lập luận đề có thề nhớ và  tránh những thuật ngữ đó. Sau đây là 9 từ thường dùng của họ để che giấu càm xúc của họ:

 

Câu trong hình minh hoạ

Cô ấy tin rằng anh ấy lo sợ cho cô vì cô là người bình quyền. Anh ấy lo sợ cho cô vì cô ấy là kè điên rồ

 

 

 

 

1. Được: Đây là từ phụ nữ thường dùng kết thúc cuộc tranh luận khi họ đúng và bạn nên im lặng.

 

2. 5 phút: Nếu cô ấy thay đồ, có từ này nghĩa là sẽ mất nửa giờ đồng hồ. 5 phút chỉ là 5 phút nếu bạn thấy quá 5 phút thì nên xem một trận bóng trước khi đứng dậy giúp làm việc nhà.

 

3. Không có gì: Đây là sự yên lặng trước cơn bão. Điều này có nghĩa là "cái gì đó", và bạn nên chuẩn bị tinh thền. Sự cãi nhau bắt đầu bằng "không có gi"̀ thường kết thúc bằng từ "được thôi".

 

4. Cứ làm đi: đây là lời cảnh báo, không chấp nhận, Đừng có làm!

 

5. Thở dài lớn: Đây không phải là một cụm, nhưng đàn ông thường hay hiểu lầm. Một tiếng thở dài lớn nghĩa cô ấy nghĩ rằng bạn một thằng ngốc và tự hỏi tại sao cô ấy đứng ở đây, lãng phí thời gian tranh luận với bạn khi "không có gì".

6. Ổn rồi! : Đây là câu nói nguy hiểm của phụ nữ thường dùng. Ổn nghĩa là  cô ấy suy nghĩ đã lâu và nhiều  về việc quyết định sẽ phải trả giá lỗi của bạn khi nào và ra sao
 
7. Cám ơn: người phụ nữ cám ơn bạn thì đừng hỏi lại, đừng ngần ngại. Hãy nói "không có chi"
 

8. Thế nào cũng được :  nghĩa là cách người phụ nữ nọi "F-You"
 
̣9. Đừng lo, tôi biết rồi. Đây là câu nói rất lợi hại, nghĩa là người phụ nữ đã bảo bạn làm nhiều rồi nhưng giờ cô ếy phải tự làm. Đây sẽ khiến ngườiđàn ông hỏi " anh đã làm gìsai chăng?" người phụ nữ sẽ trả lời từ ở mục 3 " không có gì"
 
ĐỪNG LO, TÔI HIỂU RỒI./ ĐỪNG LO, TÔI BIẾT PHẢI LÀM GÌ RỒI.

Đây là một câu nói vô cùng thâm thúy của nàng, nghĩa là có việc gì đó nàng đã bảo bạn làm nhiều lần lắm rồi, nhưng rốt cục thì hiện tại nàng đã phải tự mình làm. Điều này sẽ dẫn đến việc đàn ông hỏi "CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA THẾ?" và nàng sẽ đáp lại là "KHÔNG CÓ GÌ"

Đăng bởi: fristlove2010