Thành viên: oddman (Ngày đăng: 21/10/2011 19:50:15 - Cập nhật cuối: 21/10/2011 19:58:02)
Mã bài thi: A080026 Điểm số: 82   Xếp hạng: 14
Nhận xét của giám khảo:
Chào Oddman! Ngay nhan đề bạn đã dịch rất tốt là “9 câu nói phụ nữ thường dùng”. Chính xác là như vậy, vì đơn vị của lời nói là câu, thực tế là chúng ta nói với nhau bằng câu. Bạn còn có những từ ngữ hay như sau: “che giấu cảm xúc”; “cần ngậm miệng lại”; “không thành văn bất thành ngôn”. Nhưng cũng có những chỗ chưa đạt lắm: “năm phút sẽ chỉ là” (Only: no more and no less: just the particular amount specified (đúng, chính xác); “trạng thái” (statement: sự bày tỏ, sự thể hiện); “đừng có hỏi hay nhượng bộ điều gì” (do not question, or faint: đừng thắc mắc hay té xỉu nhé). Cám ơn Oddman đã đồng hành cùng chúng tôi, rất hy vọng bạn sẽ có bài dịch xuất sắc ở vòng sau, vòng chung kết!
Đề thi: Dịch đoạn văn
Tựa đề: 9 WORDS WOMEN USE
Nội dung:
9 WORDS WOMEN USE

Women are often misunderstood by men. That’s why men should know the words used by women to warn them about arguments they can avoid if they remember the terminologies. Here are the top 9 words women often use to hide their feelings:Hình minh hoạ


1. Fine: This is the word women use to end an argument when they are right and you need to shut up.

2.
Five Minutes: If she is getting dressed, this means a half an hour. Five minutes is only five minutes if you have just been given five more minutes to watch the game before helping around the house.


3.
Nothing: This is the calm before the storm. This means “something”, and you should be on your toes. Arguments that begin with nothing usually end in “fine”.


4. Go Ahead
: This is a dare, not permission. Don't do it!


5.
Loud Sigh: This is not actually a word, but a non-verbal statement often misunderstood mostly by men. A loud sigh means she thinks you are an idiot and wonders why she is standing here, wasting her time arguing with you about “nothing”.


6.
That's Okay!: This is another dangerous statement women use. That's okay means she will think long and hard before deciding how and when you will pay for your mistake.


7.
Thanks: A woman is thanking you, do not question, or faint. Just say “you're welcome”.


8. Whatever
: This is a woman's way of saying "F-YOU!"


9.
Don't worry about it, I got it: Another dangerous statement, meaning this is something a woman has told a man to do several times, but is now doing it herself. This will result in a man asking, "What's wrong?" For the woman's response refer to 3.
==================================
Mời các bạn xem thêm đoạn phim minh hoạ vui để hiểu rõ hơn bài viết này
:

* Hình ảnh và video clip chỉ dùng để minh hoạ, không cần dịch
Bài làm
Tựa đề: 9 câu nói phụ nữ thường dùng
Nội dung:
9 câu nói phụ nữ thường dùng

Phụ nữ thường bị đàn ông hiểu nhầm. Đó là tại sao đàn ông nên biết những câu nói mà phụ nữ dùng để cảnh báo họ về các cuộc tranh cãi mà họ có thể tránh được nếu chịu ghi nhớ những dấu hiệu. Sau đây là 9 câu nói phụ nữ thường dùng để che giấu cảm xúc của họ:1. Tốt thôi: Đây là câu nói phụ nữ dùng để kết thúc một cuộc tranh cãi khi họ đúng và bạn cần ngậm miệng lại.

2. Năm phút thôi: Nếu cô ta đang thử áo đầm, có nghĩa sẽ là nữa tiếng. Năm phút sẽ chỉ là năm phút nếu bạn chỉ được cho 5 phút không hơn để xem trận đấu trước khi giúp làm việc nhà.

3. Không có gì: Đây là sự yên tĩnh trước cơn giông. Điều này nghĩa là "có gì đó", và bạn nên cảnh giác. Các cuộc tranh cãi mà bắt đầu với "không có gì" thường kết thúc bằng "Tốt thôi".

4. Cứ làm đi: Đây là 1 sự thách thức, không phải là sự cho phép. Đừng có làm chuyện này.

5. Thở dài lớn tiếng: Đây không thực sự là 1 lời nói, 1 trạng thái không thành văn bất thành ngôn thường bị đàn ông hiểu nhầm nhiều nhất. Một cái thở dài lớn tiếng nghĩa là cô ấy nghĩ bạn là một tên ngốc và tự hỏi tại sao cô ta lại đứng ở đó, lãng phí thời gian tranh luận với bạn về cái "không có gì".

6. Cũng được: Đây là 1 trạng thái nguy hiểm khác mà phụ nữ hay dùng. Cũng được có nghĩa là cô ta sẽ suy nghĩ lâu và khó khăn trước khi quyết định làm thế nào và lúc nào bạn sẽ phải trả giá cho những lỗi lầm của mình.

7. Cảm ơn: Một phụ nữ đang cảm ơn bạn, đừng có hỏi hay nhượng bộ điều gì. Chỉ nên nói "Không có gì đâu".

8. Cái gì. Đây là cách nói từ "mẹ kiếp" của phụ nữ.

9. Khỏi lo nữa, tôi xong rồi: Một trạng thái nguy hiểm khác, nghĩa ở đây là có điều gì đó một người phụ nữ đã bảo một người đàn ông làm hết mấy lần, nhưng bây giờ cô ta tự làm rồi. Đây là kết quả khi một người đàn ông hỏi, "Có gì trục trặc à?" Dù câu trả lời của người phụ nữ sẽ dẫn đến số 3.
Đăng bởi: oddman