Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
painful
['peinfl]
|
tính từ
đau đớn, đau khổ; làm đau đớn, làm đau khổ
vất vả, khó nhọc, chán ngắt
gây buồn phiền, bối rối
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
painful
|
painful
painful (adj)
 • sore, tender, aching, raw, throbbing, excruciating, hurting, agonizing, burning, uncomfortable
  antonym: painless
 • sorrowful, distressing, anguished, heartrending, heartbreaking, upsetting, harrowing
  antonym: pleasant
 • laborious, troublesome, awkward, labored, tedious, slow
  antonym: easy
 • awful, excruciating, dreadful, terrible, agonizing, embarrassing, dire
  antonym: wonderful
 • Từ thông dụng khác
   
  e [i:]
   
  dump ['dʌmp]
   
  portrait ['pɔ:treit]
   
  chemistry ['kemistri]
   
  compute [kəm'pju:t]
   
  meat [mi:t]