Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
allow
[ə'lau]
|
ngoại động từ
cho phép ai/cái gì làm cái gì
ông chủ tôi không cho phép tôi dùng điện thoại
hành khách không được phép hút thuốc lá
tự cho phép mình làm điều gì
để cho (cái gì) được làm hoặc xảy ra
chúng tôi không cho phép hút thuốc lá trong nhà chúng tôi
không được hút thuốc lá ở đây
không được phép chụp ảnh trong nhà hát này
cô ta để cho tâm trí nghĩ vớ vẩn
cho phép ai/cái gì vào
Chó không được vào/Không cho chó vào
( to allow something to somebody ) để cho ai có được cái gì; cho phép
chế độ ăn kiêng này cho phép anh uống mỗi ngày một cốc rượu vang
tôi không được phép tiếp khách
anh ta để mặc cho trí tưởng tượng tha hồ phiêu diêu
tôi sẽ không để cho anh bị ngược đãi đâu
cho phép gãy vỡ 5 phần trăm
( to allow something for somebody / something ) cấp phát; để riêng ra
phát bốn chiếc bánh cặp thịt cho mỗi đầu người
bà phải dành ra ba mét cho một chiếc áo dài tay
thừa nhận, công nhận, chấp nhận
quan toà chấp nhận yêu sách của tôi
ông ta thừa nhận tôi có quyền chống án
dù ta cứ cho rằng nhà thơ ấy điên chăng nữa....
nhiều người thừa nhận ông ta là nghệ sĩ hàng đầu trong lĩnh vực của ông ta
chấp đơn
nội động từ
( to allow for somebody / something ) kể đến, tính đến; chiếu cố đến, chú ý đến
tính đến sự chậm trễ do thời tiết xấu gây ra
sau khi đã tính đến...
( to allow of something ) cho phép cái gì; dành chỗ cho cái gì
vấn đề không cho phép bàn cãi gì cả
tôi không thể chịu được cái tiếng ầm ỹ ấy cứ kéo dài mãi
các sự kiện chỉ cho phép đưa ra một cách giải thích duy nhất
( to allow somebody in / out / up ) cho phép ai vào/rời đi/đứng dậy
trẻ con chưa chùi sạch giày thì chưa được bà ấy cho vào nhà
sau mưới ngày, bệnh nhân được phép dậy
Chuyên ngành Anh - Việt
allowed
|
Kỹ thuật
được phép
Toán học
được phép
Vật lý
được phép
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
allowed
|
allowed
allowed (adj)
permitted, allotted, authorized, approved, legitimate, accepted, recognized, sanctioned
antonym: prohibited