Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
don't
[dɔnt]
|
(viết tắt) của do-not
danh từ
điều cấm đoán
tôi chán ngấy những điều cấm đoán của anh