Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
our
['auə(r)]
|
tính từ sở hữu
của chúng ta, thuộc chúng ta, của chúng tôi, của chúng mình
theo ý kiến chúng tôi
của trẫm (vua chúa...)
thượng đế
Đức Chúa Giê-xu
Đức Mẹ đồng trinh