Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
three
[θri:]
|
tính từ
ba
ba lần
nó lên ba (tuổi)
danh từ
số ba ( 3)
con ba (súc sắc); quân ba (quân bài)
Chuyên ngành Anh - Việt
three
[θri:]
|
Kỹ thuật
ba
Toán học
ba