Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
times
['taimz]
|
giới từ
nhân với
năm lần hai là mười
danh từ số nhiều
gấp (dùng để chỉ sự nhân lên)
cuốn sách này dài gấp ba lần cuốn kia