Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
longer
['lɔηgə]
|
phó từ
nữa, hơn nữa, lâu hơn nữa
hãy đợi một chút nữa
không... nữa
chàng sinh viên ấy không còn là một thằng bé ngây thơ nữa
Chuyên ngành Anh - Việt
longer
['lɔηgə]
|
Kỹ thuật
dài hơn, lâu hơn
Toán học
dài hơn, lâu hơn