Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
end
[end]
|
danh từ
giới hạn
đầu, đầu mút (dây...); đuôi; đáy (thùng...) đoạn cuối
mẩu thừa, mẩu còn lại
mẩu nến
sự kết thúc
sự kết liễu, sự chết
chẳng còn sống được bao lâu nữa, gần kề miệng lỗ
mục đích
đạt được mục đích của mình
(xem) wit
kết thúc, chấm dứt
kết thúc thảm hại
ngõ cụt, tình thế không lối thoát
điều mà tự nó đã là quan trọng
mục đích biện minh cho phương tiện, làm mọi cách sao cho đạt mục đích dù là cách bất chính
cùng đường, không còn sức chịu đựng
(xem) tether
rảnh rổi, dư dả thời giờ
sau khi suy nghĩ chín chắn, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng
phải hứng chịu cái gì
(xem) deep
cuối cùng, về sau
kiên trì theo đuổi mục đích đến cùng, giữ vững lập trường
ánh sáng cuối đường hầm, niềm may mắn sau một chuỗi bất hạnh
chấm dứt
kiếm đủ tiền để sống không mắc nợ; cân đối được thu chi
bị thất nghiệp và lại có hai con nhỏ, họ thấy không tài nào đủ sống được
vô cùng
vô cùng cảm ơn anh
rất nhiều
rất nhiều điều phiền nhiễu
tuyệt diệu
nó là một thằng cha tuyệt diệu
liền, liên tục
trong mấy giờ liền
làm cho ai hoảng sợ, làm cho ai dựng tóc gáy, làm cho ai nổi da gà
xem hear
kiệt quệ vì đã quá phí sức
đặt nối đầu vào nhau
chấm dứt, bãi bỏ
tự vận, tự sát
sự kiện có thể dẫn tới những sự kiện quan trọng hơn
đến cùng, đến chết mới thôi
lộn ngược lại, trở đầu lại, quay ngược lại
điều tồi tệ nhất trên đời
hiểu lầm hoàn toàn, hiểu sai bét
cái quan trọng nhất, điều cốt lõi
ngoại động từ
kết thúc, chấm dứt
kết liễu, diệt
tự kết liễu đời mình, tự sát
sống chuỗi ngày cuối đời trong hoàn cảnh...........
nội động từ
kết thúc, chấm dứt
đi đến chỗ, đưa đến kết quả là
kết luận, kết thúc
kết thúc bằng
cuối cùng sẽ làm việc gì
(xem) smoke
Từ liên quan
head upper