Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
thin
[θin]
|
tính từ
mỏng, mảnh; có đường kính nhỏ
tờ giấy mỏng
sợi dây mảnh
mảnh dẻ, mảnh khảnh, gầy, không có nhiều thịt
gầy như cái que
loãng (chất lỏng, bột nhão)
cháo loãng
rượu nhẹ, rượu pha loãng
mỏng, không đặc
không khí loãng
một làn sương mỏng
thưa, thưa thớt, lơ thơ, không nhiều
tóc thưa
thính giả thưa thớt
nhỏ, yếu, nhạt, kém
giọng nói nhỏ nhẹ
mong manh; nghèo nàn
một lý do cáo lỗi mong manh không vững
một câu chuyện nghèo nàn
(thông tục) khó chịu, buồn chán, thất vọng
không nhiều, hiếm, ít có
biến mất hoàn toàn
ngoại động từ
làm cho mỏng, làm cho mảnh
làm gầy đi, làm gầy bớt
làm loãng, pha loãng
làm thưa, làm giảm bớt, tỉa bớt
nội động từ
mỏng ra, mảnh đi
gầy đi
loãng ra
thưa bớt đi, thưa thớt
trở nên mảnh khảnh; gầy đi
làm cho cái gì loãng ra
phó từ
mỏng
bánh mì đã được cắt ra quá mỏng