Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
into
['intu:, 'intə]
|
giới từ
vào, vào trong
đi vào vườn
vứt giấy vụn vào thùng rác
bước vào bóng đêm
tít tận đằng xa
thành, thành ra; hoá ra
dịch truyện Kiều ra tiếng Anh
nhặt gạch vụn để thành đống
chia một lớp thành nhiều nhóm
làm cho ai sợ hãi mà quy phục
(toán học), (từ hiếm,nghĩa hiếm) với (nhân, chia)
7 into 3 is 21
nhân 7 với 3 là 21
3 into 21 is 7
21 chia cho 3 được 7
say mê điều gì