Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
waste
[weist]
|
tính từ
bỏ hoang, không có người ở, không canh tác, không sử dụng, không thích hợp để sử dụng (đất)
đất hoang
để hoang; bị bỏ hoang
bị tàn phá
tàn phá
bỏ đi, vô giá trị, không được dùng nữa, bị thải đi
khí thừa
giấy lộn, giấy vứt đi
nước thải, nước bẩn đổ đi
vô vị, buồn tẻ
những thời kỳ vô vị của lịch sử
phá hủy mùa màng, tàn phá (đất.. nhất là trong chiến tranh)
danh từ
( (thường) số nhiều) hoang mạc, vùng hoang vu; sa mạc
sa mạc khô cằn Sahara
( (thường) số nhiều) cảnh thê lương, cảnh buồn thảm
cảnh thuê lương, bỏ hoang của những nhà máy không còn hoạt động nữa
rác rưởi, đồ thải, thức ăn thừa
chất thải phóng xạ của các nhà máy điện hạt nhân
(kỹ thuật) vật thải ra, vật vô giá trị không dùng nữa
giấy in còn lại; giấy vụn sau khi đóng sách
sự phung phí, sự lãng phí; sự bị lãng phí, sự bị phung phí
thật chỉ phí thì giờ
uổng phí đi
để ngăn ngừa sự hao phí hơi đốt
bị lãng phí; uổng phí
ngoại động từ
lãng phí, uổng phí
lãng phí thì giờ
nói uổng lời
không phung phí thì không túng thiếu
không sử dụng đầy đủ (một người hoặc những khả năng của anh ra)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bỏ qua, để lỡ
để lỡ cơ hội
bỏ hoang (đất đai)
tàn phá
làm hao mòn; làm yếu đi, làm gầy đi
một bệnh làm hao mòn sức khoẻ
(pháp lý) làm hư hỏng, làm mất phẩm chất (của vật gì)
nội động từ
lãng phí, uổng phí
đừng để nước chảy phí đi
hao mòn
gầy mòn ốm yếu đi
(từ cổ,nghĩa cổ) trôi qua (ngày, tháng...)
ngày trôi qua
( + away ) ốm yếu gầy mòn đi (người)
phí lời, hoài hơi
(tục ngữ) không phung phí thì không túng thiếu