Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
disease
[di'zi:z]
|
danh từ
(trường hợp) bệnh của cơ thể, tinh thần hoặc cây cối (do lây nhiễm hoặc rối loạn bên trong)
căn bệnh trầm trọng/lây nhiễm/nan y
phòng/lan truyền bệnh
(nghĩa bóng) tệ nạn; sự hủ bại (xã hội...)