Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
conservation
[,kɔnsə:'vei∫n]
|
danh từ
sự bảo tồn; sự bảo toàn
sự bảo tồn rừng, nguồn nước, các toà nhà cổ
sự bảo tồn động vật hoang dã
sự bảo toàn năng lượng
sự bảo tồn môi trường thiên nhiên