Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
history
['histri]
|
danh từ
môn lịch sử; khoa sử học
sinh viên về lịch sử Việt Nam
bằng cấp về môn lịch sử và địa lý
thầy giáo dạy sử của tôi
quá trình lịch sử; lịch sử
Loài người đã gây ra chiến tranh trong suốt quá trình lịch sử
Một dân tộc không có ý nghĩa trong lịch sử
viết một quyển lịch sử mới về châu Âu
Shakespeare's history plays
Kịch lịch sử của Shakespeare
Ngôi nhà này có một lịch sử kỳ quặc
bệnh sử của ai (bản ghi chép tình hình bệnh tật trước đây của người đó)
Gia đình tôi có tiền sử bệnh đau tim
Hắn từng có tiền án về tội hành hung
sự việc, sự kiện không còn thích hợp hoặc quan trọng nữa; chuyện cũ rích
Đã có lúc họ có chuyện tình ái với nhau, song bây giờ đó là chuyện cũ rồi
được ghi vào lịch sử
một phát kiến được ghi vào lịch sử y học