Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
writing
['raitiη]
|
danh từ, số nhiều writings
sự viết; sự viết văn (nhất là sách)
viết lách là một sự giải trí cô đơn
chị ấy không kiếm được nhiều tiền từ việc viết lách của mình
vật liệu dùng để viết (giấy, bút, mực)
chữ viết (viết hay in ra)
có vài chữ viết ở mặt bên kia trang giấy
chữ khắc trên đá rất mờ
văn phong (phong cách của văn được viết ra)
kiểu viết, lối viết
( số nhiều) các tác phẩm của một tác giả, các tác phẩm về một chủ đề
các tác phẩm của Dickens
tác phẩm của Sếch-xpia
nghề viết sách, nghề viết văn, nghiệp bút nghiên
điềm gở
Câu lạc bộ bóng đá địa phương sẽ thất bại trông thấy : Sự vỡ nợ dường như chắc chắn
dưới dạng văn bản, bằng văn bản
bằng chứng được ghi lại bằng văn bản