Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
football
['futbɔ:l]
|
danh từ, (thể dục,thể thao)
quả bóng đá
môn bóng đá