Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
page
[page-boy]
|
danh từ
trang (sách...)
đọc vài trang sách
tờ; bản thân tờ giấy
có mấy tờ đã bị xé ra khỏi sách
trang sử (nghĩa bóng)
một trang sử vẻ vang của nước Việt nam
tiểu đồng
cậu bé phục vụ cho người có địa vị hoặc cô dâu
em nhỏ mặc đồng phục làm phục vụ ở khách sạn, rạp hát... ( bellboy )
ngoại động từ
đánh số trang (cái gì)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sai em nhỏ phục vụ gọi (ai)
nội động từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm em nhỏ phục vụ (ở khách sạn, rạp hát)
gọi trên loa (để nhắn tin)