Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
the
[ði:, ði, ðə, ð]
|
mạo từ
(dùng để làm cho danh từ đứng sau nó nói đến một người, vật, sự kiện hoặc nhóm riêng biệt, rõ ràng) cái, con, người...
cái nhà
con mèo
ấy, này (người, cái, con...)
tôi không thích người này
duy nhất (người, vật...)
ông ta là người thợ giày duy nhất ở đây
phó từ
ra đi càng sơm, anh càng đến đấy sớm
càng tốt
càng sớm càng tốt