Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
man
[men]
|
danh từ, số nhiều men
người, con người
đàn ông, nam nhi
xử sự như một trang nam nhi
yếu đuối, nhút nhát, không xứng đáng là nam nhi
chồng
thành vợ chồng của nhau; kết hôn với nhau
người (chỉ quân lính trong một đơn vị quân đội, công nhân trong một xí nghiệp, công xưởng...)
an army of 10,000 men
một đạo quân một vạn người
người hầu, đầy tớ (trai)
cậu, cậu cả (tiếng xưng hô thân mật khi bực dọc)
nhanh lên cậu cả, muộn rồi!
quân cờ
người hiếm có, người hàng nghìn người mới có một
từ bé đến lớn, từ lúc còn thơ ấu đến lúc trưởng thành
the man on the Clapham omnibus
quần chúng
(xem) world
(xem) about
(xem) letter
(xem) straw
người làm đủ mọi nghề
(xem) word
người quân tử
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trùm tư bản tham dự chính quyền chỉ lĩnh mỗi năm một đô la (lương tượng trưng)
tự mình làm chủ, không bị lệ thuộc vào ai; sáng suốt, hoàn toàn tự giác
lấy lại được bình tĩnh
tỉnh lại
bình phục lại, lấy lại được sức khoẻ (sau một trận ốm)
lại được tự do
từng người một
từng người một trong bọn họ đã bỏ tôi mà chạy đi
ngoại động từ
cung cấp người
cung cấp thuỷ thủ cho một con tàu
giữ vị trí ở, đứng vào vị trí ở (ổ súng đại bác)
làm cho mạnh mẽ, làm cho cường tráng; làm cho can đảm lên
tự làm cho mình can đảm lên
từ cảm thán
Ôi! Thật kinh khủng!