Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
town
[taun]
|
danh từ
thị trấn, thị xã, thành phố (nhỏ)
thành phố công nghiệp
ở nông thôn
Mỹ Tho là một thành phố nhỏ
dân cư của thị trấn, dân cư của thị xã, dân cư của thành phố nhỏ
cả thành phố ai người ta cũng biết chuyện đó
thành thị, đô thị
khu buôn bán chính, khu thương mại chính (của một vùng)
thị xã chính, thành phố chính (của một khu vực); London (ở Anh)
phố (nơi có phố xá đông đúc của thành phố, trái với ngoại ô)
ra phố mua hàng
(thông tục) làm cái gì rất hăng hái, làm cái gì rất nhiệt tình (nhất là bằng cách chi tiền)
(từ lóng) làm om sòm, gây náo loạn, quấy phá (ở đường phố, tiệm rượu)
gái điếm, gái làng chơi