Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
whole
[houl]
|
tính từ
bình an vô sự, không suy suyển, không hư hỏng
thoát khỏi mà bình an vô sự
trở về bình an vô sự
đầy đủ, nguyên vẹn, nguyên chất, trọn vẹn, toàn bộ
toàn bộ nghị lực của tôi
nuốt chửng
toàn quốc
suốt cả ba ngày
(từ cổ,nghĩa cổ) khoẻ mạnh
toàn tâm toàn ý làm việc gì
danh từ
toàn bộ, tất cả, toàn thể
tất cả tiền của tôi
tôi không thể kể cho anh biết tất cả được
toàn bộ, tất cả, thành một khối; nói chung
tổng cộng, tính hết mọi lẽ, tổng quát
(toán học) tổng