Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
woman
['wumən]
|
danh từ, số nhiều women
đàn bà, phụ nữ, người phụ nữ đã trưởng thành
một người đàn bà không lấy chồng
người đàn bà lịch duyệt
đàn ông, đàn bà và trẻ con
thật là quá sức chịu đựng của một người đàn bà
mụ (một kiểu nói xúc phạm)
câm miệng đi, mụ kia!
(không có a hoặc the ) nữ giới; phụ nữ (nói chung)
nữ quyền
phụ nữ đã được các nghệ sĩ miêu tả bằng nhiều cách
( the woman ) nữ tính; tính cách người phụ nữ
một cái gì có tính chất đàn bà trong tính tình của anh ta
(từ cổ,nghĩa cổ) bà hầu cận (của vua, của một nhà quý tộc)
(tạo thành danh từ ghép)
nữ chủ tịch
nữ kỵ sĩ
nữ vận động viên
nữ nghệ sĩ, nữ bác sĩ
một phụ nữ lái xe, các phụ nữ lái xe
một người bạn gái
bị đàn bà xỏ mũi
người đàn bà đã từng trốn chúa lộn chồng
gái điếm