Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
artist
['ɑ:tist]
|
danh từ
nghệ sĩ
nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú
hoạ sĩ