Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
certain
['sə:tn]
|
tính từ
chắc, chắc chắn
chắc chắn là thành công
bệnh này chưa có phương thuốc chữa chắc chắn
nào đó
một ông X nào đó điện thoại đến trong lúc anh đi vắng
Vì một vài lý do nào đó, tôi sẽ không dự lễ
trong những điều kiện nào đó
đôi chút, chút ít
cảm thấy miễn cưỡng chút ít, hơi cảm thấy miễn cưỡng
chắc chắn, đích xác
tôi không thể nói đích xác ngày mai có nắng không
tôi không biết chắc
(xem) make
đại từ
một vài người hoặc vật trong số...
một vài người trong số các cảnh sát viên ấy rất hống hách