Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
this
[ðis]
|
tính từ chỉ định, số nhiều these
này
cái hộp này
lối này
bây giờ, hiện nay, lúc này
anh ấy ốm hai tháng nay
ngày này năm ngoái
đại từ chỉ định, số nhiều these
cái này, điều này, việc này
tôi không thích cái này
anh muốn cái này hay cái kia?
thế này
hãy làm việc dó như thế này
bây giờ, hiện nay, lúc này
như thế này, cơ sự đã thế này, vào lúc sự việc thế này
phó từ
tới mức độ này, đến như thế này
xa thế này; tới bây giờ
nó to như thế này