Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
tomorrow
[tə'mɔrou]
|
Cách viết khác : to-morrow [tə'mɔrou]
danh từ
ngày mai
mai trời có thể mưa
sáng mai
ngày kia
đừng để sang ngày mai việc gì có thể làm hôm nay
tương lai gần
thế giới của ngày mai
phó từ
vào ngày mai
cô ấy sẽ kết hôn vào ngày mai