Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
never
['nevə]
|
phó từ
không bao giờ, không khi nào
bà ta không bao giờ đi xem phim
ông ta chưa bao giờ ra nước ngoài
tôi sẽ không bao giờ đồng ý với yêu cầu của họ
tôi phát mệt với những lời kêu ca không dứt của anh
Anh sẽ làm điều đó chứ? - Không bao giờ
cả đời tôi chưa bao giờ nghe một chuyện vô lý như vậy
tôi sẽ không bao giờ đến đó nữa
một cuộc trưng bày như vậy trước đây chưa hề thấy
chuyện đó dứt khoát không thể nào xong; chuyện đó không ổn đâu
ông ấy không hề cười lấy một lần
đừng sợ!
không bao giờ được nói dối!
không bao giờ được thất vọng
chà!, tôi chưa bao giờ nghe (thấy) (một điều (như)) thế
không sao cả!; không hề gì!; đừng bận tâm!
(xem) better
muốn sửa chữa thì chả lo là muộn
mua cái gì theo cách ban đầu là thuê rồi sau mua hẳn
thán từ
chắc chắn là không; còn lâu
'Tôi có việc làm rồi' - 'Còn lâu! '