Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
their
[ðeə]
|
tính từ
của chúng, của chúng nó, của họ
tiếng tăm của họ hoàn toàn dựa trên một kỷ lục duy nhất