Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
married
['mærid]
|
tính từ
( married to somebody ) có chồng hoặc có vợ; liên kết với nhau do hôn nhân
người đàn ông đã có vợ, người đàn bà có chồng
lấy ai, lập gia đình với ai
một cặp vợ chồng mới cưới
(thuộc) vợ chồng
đời sống vợ chồng
hạnh phúc lứa đôi
( married to something ) say mê
say mê công việc