Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
cure
[kjuə]
|
danh từ
sự chữa bệnh; sự điều trị; đợt chữa bệnh (bằng cách ăn uống cái gì... liên tục trong một thời gian)
việc điều trị của anh ta mất sáu tuần lễ
đợt điều trị tắm nóng
thầy thuốc không thể cam đoan chữa khỏi bệnh
( cure for something ) thuốc để trị một chứng bệnh nào đó; phương thuốc; liều thuốc
một phương thuốc tốt để chữa cước nẻ
có thuốc nào chữa được bệnh xiđa hay chưa?
phải chăng quan liêu là căn bệnh chưa có thuốc chữa?
bà ấy đã dùng thứ đủ loại thuốc, nhưng vẫn không khỏi
sự lưu hoá (cao su)
(tôn giáo) bổn phận của thầy tu; thánh chức
sự cứu rỗi linh hồn
đạt được/từ bỏ thánh chức
ngoại động từ
( to cure somebody of something ) chữa cho khỏi bệnh
điều trị một người bệnh
chữa cho ai khỏi bệnh tiểu đường
bệnh này không dễ chữa
(nghĩa bóng) khắc phục; chữa (thói hư tật xấu...)
chữa thói lười biếng
xử lý để có thể để lâu (bằng cách ướp muối, xông khói, phơi khô)
lưu hoá (cao su)