Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
patient
['pei∫nt]
|
tính từ
kiên nhẫn, nhẫn nại, bền chí
chịu đựng một cách kiên nhẫn
có thể nhận, phù hợp với
những sự việc đó có thể có hai cách giải thích
danh từ
bệnh nhân; người bệnh
bệnh nhân đăng ký chữa trị lâu dài với bác sĩ