Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
treatment
['tri:tmənt]
|
danh từ
sự đối xử, sự đối đãi, sự cư xử (với người nào)
(y học) sự điều trị; phép trị bệnh
đang chữa bệnh, đang điều trị
một phép điều trị mới bệnh ung thư
(hoá học) sự xử lý; cách xử lý
sự luận bàn, sự nghiên cứu; sự giải quyết (một vấn đề)