Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
obtain
[əb'tein]
|
ngoại động từ
đạt được, giành được, thu được
tôi có thể có được một bản của cuốn sách mới nhất của bà ta ở đâu?
bao giờ nó cũng tìm cách đạt được những gì nó muốn
giành được phần thưởng
phải khó khăn lắm tôi mới lấy được cái đĩa này cho anh
nội động từ
(nói về các quy tắc, phong tục...) vẫn tồn tại; vẫn được sử dụng
tục lệ này vẫn còn tồn tại ở một số vùng của nước Đức