Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
they
[ðei]
|
đại từ
chúng, chúng nó, họ; những cái ấy
chúng rơi xuống dưới đáy kệ
(được dùng một cách thân mật thay cho he hoặc she )
nếu có ai đến muộn, họ sẽ phải đợi bên ngoài
người ta nói chung
người ta nói rằng...