Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
bottom
['bɔtəm]
|
danh từ
phần dưới cùng; đáy
ở cuối phố
cuối trang
đáy cốc
chìm xuống đáy (biển)
tự đáy lòng
(hàng hải) bụng tàu
mặt (ghế)
mông đít
đá đít người nào
ngã phệt đít xuống
cơ sở; ngọn nguồn
tìm hiểu ngọn nguồn của một điều bí ẩn
bản chất
bản chất là người tốt
sức chịu đựng, sức dai
con ngựa dai sức
bẻ gãy một lý lẽ
tự lập không nhờ vả ai
là nguyên nhân sâu xa của điều gì
điều gì đã sụp đổ hoàn toàn
xin mời cạn chén!
từ trên xuống dưới, toàn thể
rất mịn màng
chạm tới đáy
ở vào hoàn cảnh sa sút tồi tệ, xuống tới bùn đen
tính từ
cuối, cuối cùng, thấp nhất
giá thấp nhất
căn bản
dốc túi đánh cược
ngoại động từ
làm đáy (thùng, xoong...)
đóng mặt (ghế)
mò xuống tận đáy; ( (nghĩa bóng)) xem xét kỹ lưỡng (một vấn đề)
( bottom upon ) căn cứ vào, dựa trên
nội động từ
suy thoái, hạ xuống tới mức thấp nhất (nói về giá cả...)