Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
story
['stɔ:ri]
|
danh từ
chuyện, câu chuyện; sự tường thuật (những sự kiện, việc.. đã qua)
họ đều kể một câu chuyện như nhau
người ta nói chuyện rằng
nhưng đó lại là chuyện khác
truyện
truyện ngắn
một truyện thần tiên
cốt truyện, tình tiết (của một truyện, một vở kịch...) (như) story-line
anh ta đọc để hiểu cốt truyện thôi
sự tường thuật về một mục tin trên báo; bài báo
bài trang một
tiểu sử, quá khứ (của một người)
(thông tục) lời nói dối; lời nói (sự mô tả..) không thật
nói dối!, điêu!
Tom, đừng có bịa chuyện
(từ cổ,nghĩa cổ) lịch sử, sử học
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) tầng, tầng gác, tầng nhà (như) storey
(thông tục) cái số tôi nó thế