Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
bar
[bɑ:]
|
danh từ
barơ (đơn vị áp suất)
danh từ
thanh, thỏi
thanh sôcôla
thỏi vàng
một bánh xà phòng
chấn song; then chắn (cửa)
sau chấn song, trong tù
vật ngáng; cái ngáng đường (để thu thuế)
cồn cát ngầm (ở cửa sông hay hải cảng)
vạch ngang (ở trên huy chương)
vạch đường kẻ
có một vạch sáng đỏ trên trời về phía tây
(âm nhạc) gạch nhịp; nhịp
(kỹ thuật) thanh, cần
(thể dục,thể thao) xà
xà kép
(pháp lý) sự kháng biện
(pháp lý) vành móng ngựa, toà
bị xử tại toà
toà án dư luận
( the bar ) nghề luật sư
trở thành luật sư
học luật (để ra làm luật sư)
quầy bán rượu
sự trở ngại, sự cản trở (về tinh thần)
ngoại động từ
cài, then (cửa)
chặn (đường...), ngăn cản
vạch đường kẻ
cấm, cấm chỉ
(từ lóng) ghét, không ưa (một người, một thói quen)
(pháp lý) kháng biện
chặn (cửa) không cho ra
chặn (cửa) không cho vào
giới từ
trừ, trừ ra
trừ những trường hợp bất thường
trừ một
không trừ một ai