Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
western
['westən]
|
tính từ
về phía tây, ở phía tây
thành phố phía tây
các vùng phía tây của Liên hiệp Anh
miền tây nước Mỹ
(cũng) Western của phương Tây
lối sống phương tây
phong cách/quần áo/các quốc gia/triết học phương Tây
danh từ
phim hoặc sách nói về cuộc sống của những người chăn bò ở miền Tây nước Mỹ, nhất là trong thời gian chiến tranh với người da đỏ ở Mỹ