Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
clothes
[klouðz]
|
danh từ số nhiều
quần áo
mặc quần áo
cởi quần áo
quần áo bẩn (để đem giặt)